วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กาดผญ๋า ล้านนา พฤศจิกายน 2553


เมื่อ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 ได้มีโอกาสไปเที่ยวงาน กาดผญ๋าล้านนา เป็นงานที่จัดขึ้นทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์แรกของเดือน ในงานจะมีภูมิปัญญาแบบล้านนาที่หลากหลายให้เราเลือกที่จะไปลองทำ และเสียค่าใช้จ่ายเพียงหลักสูตรละ 20 - 30 บาทเท่านั้น แต่เราจะได้ความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมมากขึ้น รวมถึงทำให้เราอารมณ์ดีที่ได้ชิ้นงานกลับบ้านอีกด้วย


คงไม่มีใครที่จะสืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่นเรา ถ้าเราไม่ทำกันเอง การไปเที่ยวงานในครั้งนี้ ทำให้ฉันรู้ว่า คนที่มีความสามารถซึ่งตอนนี้ได้แก่ตัวลงไปอย่างมากแล้วนั้น ได้มีความพยายามอย่างที่สุดที่จะให้คนรุ่นหลังได้เข้าใจรากเหง้าของตัวเอง ไม่ทำมันอย่างฉาบฉวย แล้วทิ้งมันไประหว่างทาง ฉันเรียนรู้อีกว่า การที่เราจะมีความแข็งแกร่ง และความมั่นคงทางจิตใจนั้น วัฒนธรรมได้มีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะปลูกฝัง หล่อหลอม และเป็นรากให้เรายึดเหนี่ยว ให้เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าและมีตัวตนดังนั้น มันคงเป็นไปไม่ได้เลย ที่จะมีใครทำงานสืบสานทางด้านวัฒนธรรมแค่คนเดียว เราทุกคนจะต้องเริ่มทำด้วยกัน และก้าวไปข้างหน้าพร้อมกัน เมื่อนั้นเราทุกคนจะมีความภาคภูมิใจในถิ่นฐานที่เราอยู่ ที่เราถือกำเนิด และเราจะได้ร่วมกันสร้างความเป็นปึกแผ่นของจิตใจ ให้กับลูกหลานของเราสืบไป เฉกเช่นเดียวกับที่ครูบาอาจารย์ทางศิลปวัฒนธรรมของเราได้ทำกันมาไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น