วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2554

วัดพระธาตุลำปางหลวง


เนื่องจากจังหวัดลำปางเป็นทางผ่าน ดังนั้นวัดพระธาตุลำปางหลวงจึงถือได้ว่าเป็นทางผ่านเช่นกัน แม้ว่าจะต้องขับรถเข้าไปอีกไกลจากทางหลวงก็ตาม แต่ก็เพิ่งนึกได้ว่ายังไม่เคยเขียนถึงสักครั้ง ความสำคัญทางประวัติศาสตร์หรือเรื่องราวอื่น ๆ นั้นคงไม่หามาอ้างให้อ่าน เพราะคงหาอ่านกันได้ และวันนี้ก็คาดว่าจะไม่มีเรื่องราวอะไร (อ้าว ... แล้วจะเขียนทำไม ??)


ที่อยากจะเขียน ก็คือวัดแห่งนี้เป็นวัดที่ไปแล้วสบายใจอีกวัดหนึ่ง เช่นเดียวกับเวลาที่ไปวัดพระธาตุหริภุญชัยนั่นแหละ คนอื่นอาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่ผู้เขียนรู้สึกว่าหากไม่สบายใจได้ไปแล้วก็จะรู้สึกดีแม้ไม่ได้เข้าไปไหว้ แค่ขับรถผ่านเห็นยอดพระธาตุก็อุ่นใจเหลือเกินแล้วที่สำคัญ วัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นวัดที่มีความงดงามทางศิลปะไม่น้อยไปกว่าวัดอื่น ๆ เลย การได้ถ่ายรูปเก็บไว้ถือว่าได้ช่วยกันเก็บความทรงจำทางศิลปะไว้ได้อีกทางหนึ่งเช่นกัน เพราะเมื่อไหร่ที่เกิดการบูรณะ เกิดการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของส่วนใดส่วนหนึ่งก็จะทำให้เราได้เห็นความงดงามดั้งเดิมที่มีอยู่และให้ลูกหลานเราได้เป็นผู้มองเห็นความเปลี่ยนไปของโบราณสถานที่สำคัญแห่งนี้อีกด้วย ^___^

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น